Освіта на благо суспільства та покращання життя / Education to benefit society and improve lives

Featured

Освітній центр ХОГОКЗ:

 

 

 

  • впроваджує в практику передові досягнення освіти та науки;
  • рецензує інновації, методи, методики в галузі культури, освіти і науки;
  • сприяє проведенню наукових робіт, оформленню новацій та захисту авторських прав;
  • приймає участь у проведенні науково-дослідних робіт та впровадженні новацій;

 

 

 

 

 

 

  • розробляє та впроваджує програми і проекти для різних груп населення, закладів різної форми власності;
  • влаштовує та проводить конференції, конгреси, форуми, симпозіуми, вебінари, семінари-практикуми, майстер-класи, тренінги, курси, конкурси, концерти, фестивалі, виставки тощо.
  • організовує участь у міжнародних програмах підвищення кваліфікації та стажування для освітян.


 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/ec