Освіта на благо суспільства та покращання життя / Education to benefit society and improve lives

Мета діяльності Освітнього центру ХОГОКЗ

 • розробка та реалізація культурно-просвітницьких, навчально-методичних, інформаційних послуг серед науково-педагогічних і управлінських кадрів;
 • організація науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі культури, освіти і науки;
 • сприяє загально-професійному розвитку та самоосвітньої діяльності науково-педагогічних працівників, а також керівників навчальних закладів;
 • надає науково-методичний супровід освітньої діяльності навчальних закладів, упроваджує здобутки сучасної психолого-педагогічної науки, інноваційні технології;
 • навчання та виховання в науково-педагогічну практику, розробляє програмне і навчально-методичне забезпечення;
 • здійснює науково-методичний супровід розроблення, апробації, впровадження нових освітніх технологій у практику діяльності закладів та установ в галузі культури, освіти і науки;
 • надає консультаційні послуги науково-педагогічним і управлінським кадрам з питань використання інформаційно-освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;

 • забезпечує підготовку науково-методичних видань за результатами реалізації програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності;
 • бере участь в організації підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і управлінських кадрів;
 • надає консалтингові, науково-методичні, організаційні послуги із питань реалізації міжнародних культурних, освітніх проектів і програм;
 • приймає участь у трансформації та адаптації сучасних зарубіжних наукових ідей і технологій у науково-педагогічну практику.

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/ec