Освіта на благо суспільства та покращання життя / Education to benefit society and improve lives

Напрями діяльності Освітнього Центру ХОГОКЗ:

 
  • сприяє організації та проведенню заходів з актуальних питань освіти і культури: науково-практичних та науково-методичних конференцій, конгресів, форумів, симпозіумів, вебінарів, семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів, курсів, конкурсів, концертів, фестивалів, виставок;
  • сприяє проведенню науково-методичної та консультативної роботи в освітніх закладах різної форми власності;
 
  • бере участь у вивченні, узагальненні та популяризації перспективного науково-педагогічного досвіду в освітній і культурній галузі;
  • сприяє впровадженню здобутків сучасної психолого-педагогічної науки, інноваційних технологій навчання в педагогічну практику, розроблення їх програмно-методичного та дидактичного забезпечення;
  • сприяє проведенню експертної оцінки та рецензування навчальних програм, навчальної літератури, методичних розробок в освітній і культурній галузі;сприяє проведенню наукових робіт, оформленню новацій та захисту авторських прав;
  • сприяє видавничій діяльності з актуальних питань освіти і науки;
  •  сприяє творчій співпраці з науково-дослідними, навчально-методичними та освітніми установами;
  • сприяє організації участі у міжнародних програмах підвищення кваліфікації та стажування для науково-педагогічних і управлінських кадрів закладів освіти і культури.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/ec